© Maria Krajewska

Przyjazd w celu opieki nad dzieckiem lub osobą starszą jest jedną z wielu możliwości legalnego przebywania w Kanadzie. Nie jest to oczywiście program dla każdego, wymagane jest spełnienie konkretnych warunków ustalonych przez Urząd Imigracyjny. Tak więc, jeśli dana osoba kwalifikuje się na dany program, może liczyć na szybkie rozpatrzenie sprawy i na jej pozytywne rozstrzygnięcie.

Program ten skierowany jest do osób, które aplikują spoza Kanady. Innymi słowy, osoba, która przebywa w Kanadzie musi ubiegać się o pozwolenie przez kanadyjską ambasadę w miejscu zamieszkania.

Program działa dwutorowo, tzn. – z jednej strony, jeśli ktoś szuka w Kanadzie opiekunki do dziecka lub osoby starszej, to może próbowac znaleźć taką osobę w Polsce, np. wśród rodziny lub znajomych; z drugiej strony – kandydat posiadający odpowiednie doświadczenie może szukać pracodawcy w Kanadzie, gdyż istnieje tutaj zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że w przypadku opieki na dzieckiem nie chodzi o dochodzące opiekunki, ale o osoby dyspozycyjne, które zdecydują się mieszkać ze swoim pracodawcą i opiekować się dzieckiem również poza standardowym czasem pracy. Czas ten jest oczywiście regulowany przepisami, ale o tym za chwilę.

Jak już wspomniałam, osoba, która ubiega się o przyjazd do Kanady do opieki nad dzieckiem lub osobą starszą musi spełnić cały szereg warunków – mieć ukończoną szkołę średnią i znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (jest to bardzo ważne, ponieważ w razie potrzeby musi wezwać pomoc). Powinna ponadto wykazać, iż na przestrzeni ostatnich 3 lat przepracowała przynajmniej rok w podobnym charakterze, bądź mieć ukończony minimum 6-cio miesięczny kurs opieki nad dziećmi. W Polsce w zasadzie nie ma 6-cio miesięcznych kursów, ale są roczne i dwuletnie. Przedszkolanki lub pielęgniarki oczywiście spełniają ten warunek. Trzeba też, i jest to szalenie istotne, znaleźć pracodawcę, który zobowiąże się zatrudnić opiekunkę na okres minimum jednego roku.

Pozostaje kwestia wymogów, jakie należy spełnić, by móc starać się o zatrudnienie osoby z Polski do opieki nad dzieckiem lub osobą starszą w Kanadzie. Przede wszystkim potencjalny pracodawca musi otrzymać pozwolenie na zatrudnienie, wydawane przez Urząd Zatrudnienia. Aby tak sie stało trzeba wywiązać się z określonych zadań.

Od maja 2009 roku Urząd Zatrudnienia wymaga przedstawienia działań, jakie kandydat na pracodawcę podjął, aby pozyskać odpowiedniego pracownika. Owe działania muszą zostać wyszczególnione w raporcie, który stanowić ma dowód potwierdzający, iż potencjalny pracodawca pomimo starań (ogłoszenia, rozmowy kwalifikacyjne) nie znalazł odpowiedniej osoby. Inne wymogi to: odpowiednio wysokie zarobki, umożliwiające opłacenie opiekunki, zobąwiązanie się do płacenia za godziny nadliczbowe, dobre warunki mieszkaniowe, tj. zapewnienie oddzielnego pokoju (nie chodzi tu o living room), zagwarantowanie 11 godzin odpoczynku na dobę. Należy również podać powody, które zadecydowały o tym, że potrzebujemy osoby do opieki nad dzieckiem lub osobą starszą na stałe, dlaczego nie możemy, np. zapisać dziecka do przedszkola, czemu wymaga ono opieki wieczorami. Ten warunek spełniają m.in. osoby, które mają niestandardowy czas pracy, np. kierowcy ciężarówek.

Przyjazd do pracy w charakterze opiekunki lub sprowadzenie takiej osoby z Polski ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to legalna praca. Ponadto program ten pozwala na ubieganie się o stały pobyt w Kanadzie po upływie 2 lat. Można także starać się o pobyt nie wyjeżdżając z Kanady, zaś w podaniu uwzględnić również rodzinę z Polski.

Proszę pamiętać, że temat, o którym traktuje ten artykuł, został, owszem, zgłębiony, ale nie wyczerpany. Każda sprawa jest inna i w większości przypadków fachowa porada licencjonowanego konsultanta imigracyjnego jest niezbędna.

Tagged with:
 

Comments are closed.