Mimo wprowadzonej ostatnio przez Ministra Kenney przerwie w naborze podań do federalnego programu dla wykwalifikowanych pracowników (Skilled Workers) aż do stycznia przyszłego roku, zdecydowana większość spośród istniejących do tej pory programów imigracyjnych w dalszym ciągu pozostaje otwarta na przyjęcie specjalistów z rożnych branży.

Dla przypomnienia, wszyscy posiadający ofertę pracy od kanadyjskiego pracodawcy oraz studenci podejmujący studa doktoranckie w Kanadzie, mogą w dalszym ciągu składać podania o udział w programie federalnych dla Wykwalifikowanych Pracowników (Skilled Workers).

Ostanie zmiany w sposobie rekrutacji, w żaden sposób nie wpłynęły negatywnie na wciąż  rosnące zainteresowanie emigracją do Kanady. Wielu potencjalnych imigrantów poszukuje nowych dróg przyjazdu do Kanady i ku ich wielkiemu zadowoleniu kilka programów imigracyjnych pozostaje wciąż akutalna, z niewielkimi tylko poprawkami co do limitu podań ze strony zainteresowanych. W skład tych programów wchodzą min: Program dla Wykwalifikowanych Pracowników do prowincji Quebec, Programy Nominacji Prowincji , oraz program w oparciu o doświadczenie zawodowe zdobyte w Kanadzie, łącznie z prowincją Quebec.

Istnieje przekonanie, że tymczasowa przerwa w akceptacji nowych podań, nie wpłynie w dużej mierze na liczbę potenjalnych imigrantów ubiegających się o udział w różnych programach. Mimo, iż w ostanim czasie liczba podań do programu federalnego Skilled Workers została ograniczona do 10 tysięcy rocznie, w dalszym ciągu około 150 tysięcy wykwalifikowanych pracowników rocznie otrzymuje pobyt stały w Kanadzie, lub tymczasowe wizy pracownicze zezwolające na legalną pracę w tym kraju.

. . .

Comments are closed.