Ottawa, 17 sierpnia, 2012 roku

W dniu dzisiejszym minister ds. Obywatelstwa i Imigracji przedstawił propozycje zmian do przepisów programu federalnego Skilled Workers, które mają znacznie usprawnić proces selekcji potencjalnych imigrantów.

Według statystyk z ostatnich paru lat federalny program Skilled Workers należał zawsze do najbardziej popularnych programów imigracyjnych w kategorii ekonomicznej. Zapowiadanym zmianom ulec mają kryteria, według których dokonywany będzie wybór kandydatów na imigrantów. Zgromadzone, na przestrzeni ostatnich lat, informacje pozwoliły na wyodrębnienie tych zawodów oraz umiejętności koniecznych do ich wykonywania, które z dużym prawdopodobieństwem zapewnią sukces zawodowy nowo przybyłym do Kanady, a co za tym idzie ich szybką integrację z resztą kanadyjskiego społeczeństwa.

I tak, w oparciu o rezultaty licznych badań opinii publicznej oraz przeprowadzonych konsultacji ze specjalistami w dziedzinie efektywności funkcjonowania programów imigracyjnych, proponowane zmiany będą dotyczyły następujących kwestii:

1. Zwiększenie ilości punktów przyznawanych za znajomość oficjalnych języków obowiązujących w Kanadzie

2. Preferowanie młodszych wiekiem kandydatów ubiegających się o udział w tym programie, którzy zgodnie z oczekiwaniami będą mieli większe szanse na zdobycie dłuższego stażu na kanadyjskim rynku pracy ze względu na swój wiek

3. Zwiększenie liczby punktów przyznawanych za posiadanie stażu pracy zdobytego w Kanadzie przy jednoczesnym zmniejszeniu punktów za staż pracy uzyskany w innych krajach

4. Uproszczenie procedur rozpatrywania podań opartych na ofertach pracy w celu uniknięcia oszustw i nadużyć, takich jak chociażby nierespektowanie warunków umowy o pracę zawartej między pracodawcą a pracownikiem. Oczekuje się, iż czas niezbędny do rozpatrzenia takich podań ulegnie znacznemu skróceniu, co umożliwi pracodawcom zatrudnienie imigrantów w trybie przyśpieszonym.

5. Przyznanie dodatkowych punktów współmałżonkom/partnerom wnioskodawców za ich umiejętności językowe oraz posiadanie kanadyjskiego stażu pracy

Inne proponowane zmiany to wprowadzenie obowiązku ewaluacji dyplomów uzyskanych za granicą przez uprawnione do tego celu instytucje zgodnie ze standardami obowiązującymi w kanadyjskim systemie edukacyjnym. Na podstawie rezultatów takiej ewaluacji, przydzielona zostanie odpowiednia ilość punktów za wykształcenie. Należy jednakże pamiętać, iż posiadanie licencji uprawniającej do wykonywania danego zawodu w swoim kraju nie jest równoznaczne z automatycznym uzyskaniem prawa do wykonywania tego samego zawodu w Kanadzie.

„Mamy nadzieję, że zapowiadane zmiany pozwolą potencjalnym imigrantom na podjęcie rozważnych i świadomych decyzji odnośnie imigracji jak również planów związanych z ich karierą zawodową w Kanadzie” – podkreślił w swoim oświadczeniu minister Jason Kenney.

Ostateczna wersja zmian ma zostać opublikowana z końcem tego roku, a nowy system punktowy wejdzie w życie najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. Wtedy to właśnie planuje się ponowne uruchomienie programu Skilled Workers, ale tym razem opartym na nowych zasadach.  Rozważana jest także możliwość utworzenia nowego federalnego programu dla rzemieślników i robotników wykwalifikowanych.

 

 

Comments are closed.