W kwietniu bieżącego roku Ministerstwo ds. Immigracji i Obywatelstwa ogłosiło wprowadzenie nowego programu pod nazwą „Przyśpieszona Opinia o Rynku Pracy” (ALMO), umożliwiającego firmom kanadyjskim zatrudnianie pracowników zagranicznych na kontrakt w znacznie krótszym czasie niż dotychczas. Nowy program przewiduje redukcję czasu oczekiwania na wydanie pozytywnej Opinii o Rynku Pracy do  10 dni roboczych licząc od momentu złożenia podania przez pracodawcę.

Oczekuje się, iż znaczne ograniczenie czasu rekrutacji wykwalifikownej siły roboczej z zagranicy przyniesie niewspółmierne korzyści  dla kanadyjskiego rynku pracy, gdzie od dłuższego już czasu obserwuje się niedobór specjalistów w zawodach, na które w chwili obecnej jest ogromne zapotrzebowanie w Kanadzie.

Do czego potrzebna jest Opinia o Rynku Pracy (LMO)?

Zatrudnienie pacownika z zagranicy na kontrakt może dojść do skutku tylko wtedy, jesli pracownik ten otrzyma zezwolenie na wykonywanie pracy w danej firmie na konkretnym stanowisku.  Zanim jednak do tego dojdzie, pracodawca musi wystąpić z wnioskiem o wydanie pozytywnej lub neutralnej Opinii o Rynku Pracy. Jest to dokument wystawiany przez Service Canada, jeden z departamentów rządu federalnego, zawierający szczegółową analizę aktualnej sytuacji panującej na rynku pracy jak również ocenę wpływu zatrudnienia pracownika zagranicznego na stan gospodarki  kanadyjskiej.

Jest to proces dość czasochłonny, zajmujący od 2 do 3 miesięcy od momentu wysyłki podania aż do otrzymania Opinii o Rynku Pracy z Service Canada. Dla kanadyjskiego pracodawcy, chcącego bezzwłocznie zatrudnić pracownika zagranicznego, tak długi czas oczekiwania był zawsze dużą barierą nie do pokonania, często dezorganizującą funkcjonowanie firmy.

Przed ogłoszeniem nowego programu, pracodawca, który do tej pory regularnie zatrudniał tymczasowych pracowników z zagranicy, musiał każdorazowo występować o wydanie Opinii o Rynku Pracy do Service Canada. W przypadku pozytywnej opinii, następnym krokiem było ubieganie się o wydanie wizy z urzędu imigracyjnego zezwalającej na podjęcie legalnej pracy w Kanadzie. Dopiero po uzyskaniu wizy pracowniczej, pracownik zagraniczny mógł wjechać do Kanady i podjąć pracę zgodnie z kontraktem.

Nowa Opinia – Przyśpieszona Opinia o Rynku Pracy (ALMO)

Podsumowując powyższe, nowe zasady opiniowania ryku pracy zostały wprowadzone w celu ułatwienia kanadyjskim pracodawcom zatrudniania tymczasowych pracowników z zagranicy w trybie przyśpieszonym.

Aby zakwalifikować się do nowego programu, kanadyjski pracodawca musi spełnić kilka warunków:

  • Wykazać, iż w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymał pozytywne Opinie o Rynku Pracy(LMO) dla zagranicznych pracowników
  • Wystawiać oferty tylko w oparciu o zawody wykwalifikowane, zaliczane do grupy: 0, A, lub B według Krajowego Rejestru Zawodów
  • Posiadać nienaganną opinię odnośnie przestrzegania przepisów w zakresie polityki kadrowej i płacowej, zgodnie z obowiązującymi standardami na kanadyjskim rynku pracy
  • Wyrazić zgodę, w przypadku ponownego ubiegania się o wydanie ALMO, na przeprowadzenie ponownej ewaluacji wszystkich kryteriów niezbędnych do zakwalifikowania się do programu

Jakie korzyści mogą odnieść kanadyjscy pracodawcy biorąc udział w nowym programie ALMO?

Kanadyjskie firmy, które do tej pory regularnie korzystały z usług zagranicznych pracowników w ramach umów czy to długo- badź też krótkoterminowych, lub sezonowych już niedługo będą mogly odnieść niewspółmierne korzyści poprzez uczestnictwo w programie Przyśpieszonej Opinii o Rynku Pracy (ALMO). Nawet niewielkie firmy zatrudniające tylko jednego zagranicznego pracownika będą kwalifikować się do udziału w tym programie, jeśli w przyszłości wyraziłyby chęć przedłużenia z nim umowy o pracę.

Krótko mówiąc, uzyskanie Opinii o Rynku Pracy (LMO) jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o wydanie Tymczasowego Pozwolenia na Pracę.  Jednakże dla tych pracodawców, którzy mają wszelkie podstawy, aby zakwalifikować się do programu Przyśpieszonej Opinii o Rynku Pracy, udział w nim oznacza nie tylko skrócenie czasu związanego z procedurą rekrutacji takiego pracownika, ale przede wszystkim daje mozliwość bardziej efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Comments are closed.