Ottawa, 18 kwietnia 2013 roku
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Federalny Program dla Pracowników Wykwalifikowanych ma ponownie wejść w życie już 4 maja. Ministerstwo ds. Imigracji i Obywatelstwa Kanady ogłosiło w dniu dzisiejszym listę zawodów, które posłużą jako jeden z kryteriów oceny szans na zakwalifikowanie się do udziału w tym programie.
W tym samym czasie opublikowana została również lista czterech kanadyjskich instytucji edukacyjnych, upoważnionych do przeprowadzenia ewaluacji dyplomów wnioskodawców, którzy ukończyli studia za granicą. Procedury związane z uznaniem dyplomów zagranicznych muszą być przeprowadzone jeszcze przed wysłaniem podania do urzędu imigracyjnego. Jak zapewnia minister Kenney, nowe przepisy ułatwią nowo przybyłym specjalistom z zagranicy szybszą integrację na kanadyjskim rynku pracy.
„Rząd kanadyjski koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu miejsc pracy, wzroście gospodarczym kraju oraz utrzymaniu długoterminowego dobrobytu społeczeństwa kanadyjskiego. Nowe przepisy do Federalnego Programu dla Pracowników Wykwalifikowanych, ktore wejdą w życie już w pierwszych dniach maja, umożliwią dokonanie bardziej efektywnej selekcji właściwych kandydatów, zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem na rynku pracy a tym samym stworzą warunki do pełniejszego wykorzystania ich potencjału. To z kolei zapewni nowo przybyłym imigrantom lepszy start w Kanadzie”.
Aby zakwalifikować się do nowego programu, wnioskodawcy muszą spełnić następujące warunki:
1. Posiadać co najmniej roczne doświadczenie nieprzerwanej pracy na pełny etat w ciągu ostatnich 10 lat w jednym z zawodów, na które jest obecnie zapotrzebowanie w Kandzie
lub
2. Posiadać ofertę stałej pracy na pełny etat od kanadyjskiego pracodawcy na podstawie ważnej Opinii o Rynku Pracy
lub
3. Ukończyć studia doktoranckie w Kanadzie, bądź też mieć ukończone dwa lata studiów w Kanadzie prowadzące do uzyskania tytułu doktora w danej dziedzienie; w obu przypadkach na uczelniach uznanych przez urząd imigracyjny Kanady za wiarygodne
i
4. Wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego lub francuskigo
Należy także wziąć pod uwagę następujące czynniki, które bez wątpienia mogą mieć znaczny wpływ na przebieg i rezult procesu ubiegania się o uczestnictwo w tym programie:
1. Nowa lista zawiera 24 zawody, na które jest w chwili obecnej wysokie zapotrzebowanie w Kanadzie.
2. Ogólna liczba nowych podań na rok 2013 obejmująca wszystkie zawody to 5000, z maksymalną liczbą 300 podań przypadającą na każdy zawód.
3. Wytypowanie czterech instytucji upoważnionych do przeprowadzenia ewaluacji poziomu wyksztalcenia.
4. Wnioskodawca musi dostarczyć dokument potwierdzający umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub francuskim na poziomie 7 według Kanadyjskich Standardów Językowych w następujących kategoriach: mówienie, rozumienie, pisanie, czytanie.
Przewiduje się, że czas rozpatrywania nowych podań nie powienien przekroczyć jednego roku. Jak zapowiedział minister Kenney, Kanada straci znacznie na swojej atrakcyjności, jeśli urząd imigracyjny ponownie będzie musiał zmierzyć się z problemem zaległych podań i długoterminowym oczekiwaniem na ich rozpatrzenie. Z tej właśnie przyczyny zmniejszony został limit podań do akceptacji w każdym z 24 zawodów a sama lista zawodów została sporządzona w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie kanadyjskiego rynku pracy.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy Państwa o kontakt z naszym biurem.

Comments are closed.