Rząd liberalny przedstawił szereg zmian do Aktu dot. Kanadyjskiego Obywatelstwa. Zmiany te pozwolą na otrzymanie obywatelstwa w łatwiejszy i szybszy sposób niż jest to obecnie.
Wśród szeregu zaproponowanych zmian znajduje się zmniejszenie czasu, w którym stali rezydenci muszą przebywać w Kanadzie aby spełnić wymogi formalne i aplikować o obywatelstwo. Obecne przepisy mówią o 4 z 6 ostatnich lat, natomiast nowa proponowana zmiana obejmie 3 z ostatnich 5 lat. Co więcej, niektórzy kandydaci, którzy spędzili część czasu w Kanadzie posiadając tymczasowy status będą mogli doliczyć go na poczet 3-letniego wymogu. Proponowane zmiany zniosłyby również przepis dotyczący rezydentury oraz obowiązku zdawania egzaminu językowego dla pewnej grupy wiekowej. Co więcej, zniesiona zostałaby również prowizja odebrania kanadyjskiego obywatelstwa osobom oskarżonym o terroryzm, zdradę stanu lub szpiegostwo.  Ze względu na większość liberałów w rządzie, możemy oczekiwać niniejszych zmian w bardzo bliskiej przyszłości.

CO SIĘ ZMIENIA?

Zmieniesie przepisu dotyczącego odebrania kanadyjskiego obywatelstwa
Obecny akt: Prawo zezwala na odebranie obywatelstwa osobom, które wystąpią przeciwko bezpieczeństwu narodowemu poprzez przestęptwa terroryzmu, zdrady narodowej, szpiegostwa i zostaną prawnie skazane za niniejsze czyny.
Proponowana zmiana: zniesienie podstaw bezpieczeństwa narodowego potrzebnych do odebrania obywatelstwa

Znieniesie przepisu dotyczącego obowiązku rezydentury
Obecny akt: Kandydaci muszą posiadać intencję rezydentury w Kanadzie po otrzymaniu obywatelstwa.
Proponowana zmiana: Zniesienie obowiązku rezydentury w Kanadzie po otrzymaniu obywatelstwa.

Fizyczna obecność w Kanadzie
Obecny akt: Fizyczna obecność w Kanadzie przez 4 z ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji.
Proponowana zmiana: Fizyczna obecność w Kanadzie przez 3 z ostatnich 5 lat poprzedzających złożenie aplikacji.

Wliczenie tymczasowego pobytu do obecności w Kanadzie
Obecny akt: Czas spędzony w Kanadzie jako nie-stały rezydent nie wlicza się do obecności w Kanadzie.
Proponowany akt: Kandydaci mogą wliczyć każdy dzień, który byli fizycznie w Kanadzie przed otrzymaniem stałego pobytu jako pół dnia do obowiązku fizycznej obecności w Kanadzie, do maksymalnie jednego roku.

Mniej uciążliwy obowiązek rocznego przybywania w Kanadzie
Obecny akt: Minimalnie 183 dni w roku fizycznej obecności w 4 z 6 ostatnich lat.
Proponowany akt: Zniesienie minimum 183 dni w roku fizycznej obecności w 4 z ostatnich 6 lat

Mniejsza grupa osób zobowiązanych do zdania testu językowego
Obecny akt: Kandydaci pomiędzy 14 a 64 rokiem życia muszą zdać test językowy.
Proponowany akt: Kandydaci pomiędzy 18 a 54 rokiem życia muszą zdać test językowy

Maria Krajewska

 

Comments are closed.