Prowincja Prince Edward Island (w skrócie PEI) ponownie otworzyła kategorię nominacyjną dla kandydatów w systemie Express Entry (ang. PEI PNP) oferując unikalną i atrakcyjną ścieżkę emigracyjną. Rząd prowincjonalny wstrzymał przyjmowanie kandydatur zainteresowanych emigracją do tej prowincji (EOIs) w drugiej połowie 2016 roku.
Ponowne otworzenie programu wiąże się z pewnymi zmianami wprowadzonymi w celu ulepszenia jakości programu. Kandydaci, którzy otrzymają certyfikat nominacyjny będą mogli uzyskać 600 dodatkowych punktów  w rankingu Express Entry a co za tym idzie, w najbliższym losowaniu mają gwarancję otrzymania zaproszenia do złożenia podania o pobyt stały.
Prince Edward Island PNP nie operuje na bazie punktowej. Prawie każdy kandydat, który z powodzeniem utworzy profil w systemie Express Entry będzie uprawniony do otrzymaniu listu zapraszającego z PEI PNP (jedynym wyjątkiem od tej zasady są absolwenci szkół przebywający na pozwoleniu na pracę uzyskanym po ukończonym z sukcesem programie studiów. Osoby te muszą mieć co najmniej 4 miesięczne doświadczenie w pracy w pełnym wymiarze godzin dla  pracodawcy z prowincji Prince Edward Island oraz muszą posiadać pozwolenie na pracę ważne przez kolejne 4 miesiące w momecie składania podania).
Aby kwalifikować się do otrzymania nominacji z prowincji Prince Edward Island, kandydaci muszą przede wszystkim:
•    spełniać wymogi jednego z programów: dla wykwalifikowanych pracowników (ang. Federal Skilled Workers), wykwalifikowanych rzemieślników (ang. Federal Skilled Trades) lub rocznego doświadczenia w Kanadzie (ang. Canadian Experience Class), oraz
•    stworzyć aktywny profil w systemie Express Entry.
Wysłanie swojego zgłoszenia do programu nie jest równoznaczne ze złożeniem aplikacji. Aby móc złożyć podanie najpierw kandydat musi być wybranym przez prowincję i otrzymać zaproszenie.
Pomimo tego, że nie ma systemu punktowego w programie, pewne czynniki mogą działać na korzyść aplikanta tj. studia w prowincji, posiadanie oferty pracy od pracodawcy z prowincji, posiadanie rodziny, nieruchomości lub biznesu w prowincji.
Prince Edward Island była jedną z pierwszych prowincji, które ogłosiły swój własny program nominacyjny wewnątrz systemu Express Entry i zaczęły wysyłać listy dot. zainteresowania danym kandydatem.
Pod koniec 2015 roku, 3,960 kandydatów otrzymało zaproszenia z jednej z uczestniczących prowincji, 
z czego 163 kandydatów otrzymało je z prowincji Prince Edward Island.

Maria Krajewska

 

Comments are closed.