Dnia 16 sieprnia bieżącego roku, Ontaryjski program prowincjonalnej nominacji (ang. Ontario PNP), otworzył nową kategorię dla pracowników niewykwalifikowanych zawodów, na które jest obecnie zapotrzebowanie w Kanadzie. Warto nadmienić, że niniejszy program otwiera drzwi wielu osobom, które wykonują pracę niewykwalifikowaną i tym samym nie spełniają wymogów formalnych takich programów jak Federal Skilled Worker czy Canadian Experience Class (wchodzących w skład obecnego programu Express Entry). Jest to aplikacja łączona – co oznacza, że zarówno pracodawca jak i pracownik muszą spełnić szereg wymogów przed złożeniem podania.

Aby móc zakwalifikować się do programu, pracodawca musi:

•    Wystawić ofertę pracy na stałą pozycję w pełnym wymiarze godzin (co najmniej 30) w jednej z poniższych pozycji, związanych z rolnictwem lub budownictwem,
•    Zaproponować stawkę godzinową, która spełnia wymogi średniej prowincjonalnej,
•    Oferta pracy musi być wydana na jedną z poniższych pozycji:
•    Instalatorzy i serwisanci sektorów rezydencyjnego i komercyjnego
•    Operatorzy ciężkiego sprzętu
•    Farmerzy i pracownicy farm
•    Pracownicy szklarni i żniwiarze
•    Pomocnicy i pracownicy budowlani
•    Rzeźnicy przemysłowi oraz pakowacze mięsa i drobiu.
•    Biznes musi być w aktywnym działaniu przez co najmniej 3 lata,
•    Miejsce pracy oraz siedziba firmy muszą mieścić się na terenie Ontario,
•    Przestrzegać wszystkich przepisów oraz regulacji prawa pracy nałożonych przez prowincję,
•    Posiadać roczne dochody w wysokości co najmniej $1,000.000 CAD oraz 5 stałych pracowników (jeśli biznes mieści się w okolicy Toronto – tzw. GTA) lub  $500,000 CAD oraz 3 stałych pracowników (jeśli biznes mieści się poza okolicą GTA).

Pracownik zagraniczny musi natomiast spełnić poniższe wymogi:

•    Doświadczenie zawodowe – kandydat musi posiadać co najmniej rok pracy w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) poprzedzających wysłanie aplikacji. Doświadczenie musi pochodzić z legalnej, płatnej pracy, w pełnym wymiarze godzin (lub ekwiwalent godzin uzyskany w pracy na pół etatu), kumulatywnie 1560 godzin pracy w roku w jednej z powyższych pozycji, wykonywanej na terenie Ontario.
•    Edukacja – kandydat musi mieć ukończoną co najmniej szkołę średnią i posiadać ewaluację dyplomu dokonaną przez kanadyjską instutucję edukacyjną (np. WES).
•    Ważna licencja lub certyfikat – kandydat wykonujący pracę gdzie wymagane jest posiadanie licencji lub certyfikatu do wykonywania danego zawodu, zobowiązany jest do jej posiadania 
w momencie złożenia podania.
•    Język – kandydat musi posiadać certyfikat językowy (angielski lub francuski) z wynikiem co najmniej 4 CLB z każdej kategorii (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie).
•    Fundusze – kandydat musi posiadać odpowiednie fundusze pozwalające mu na osiedlenie się 
w prowincji.

Jeśli po przeczytaniu niniejszego artykułu, uważacie Państwo, że spełniacie wymogi formalne jako pracownicy zagraniczni lub jako pracodawcy, posiadacie osoby przebywające na tymczasowych pozwoleniach na pracę, które mogą się kwalifikować, prosimy o kontakt z naszym biurem. Przeanalizujemy sytuację i jeśli faktycznie możliwe będzie złożenie podania, pomożemy z całym procesem formalnym. Jak z każdą kategorią tego typu programu, przewidziana jest określona pula miejsc, która rozchodzi się w bardzo szybkim tempie.

Maria Krajewska

 

Comments are closed.