11 października 2017 roku weszły w życie najbardziej wyczekiwane przepisy dotyczące obywatelstwa kanadyjskiego. Dla przypomnienia, nowa ustawa związana z Aktem dot. Obywatelstwa Kanadyjskiego (ang. Bill C-6) weszła w życie w czerwcu tego roku, jednak zapowiedziano, że zmiany będą wprowadzane etapowo. Niniejsza zmiana legislacyjna jest jedną z najbardziej wyczekiwanych, gdyż pozwoli wielu stałym rezydentom na aplikowanie o obywatelstwo w znacznie krótszym tempie.

Od 11 października,  zmianom uległy przepisy związane z rezydenturą oraz egzaminami (językowym 
i wiedzy o Kanadzie). Obecnie, kwalifikujące się osoby muszą mieć zgromadzone 3 z ostatnich 5 lat rezydentury w Kanadzie (przynajmniej 1095 dni w okresie 5 letnim poprzedzającym wysłanie podania). Co więcej, kandydaci mogą doliczyć sobie okres pobytu w Kanadzie przed otrzymaniem stałego pobytu (na wizie turystycznej, studenckiej, pracowniczej) do maksymalnie roku (365 dni), przy czym każdy dzień liczony jest jako połowa dnia (inaczej ujmując, dwa dni spędzone w Kanadzie przed otrzymaniem stałego pobytu liczone są jako jeden dzień do podania o obywatelstwo). Jest to niezwykłe ułatwienie 
i przyspieszenie procesu naturalizacyjnego dla osób, które przebywały już w Kanadzie na tymczasowym statusie przed otrzymanie stałej rezydentury.
Kolejną istotną zmianą jest brak obowiązku przebywania w Kanadzie co najmniej 183 dni (pół roku) 
w każdym roku poprzedzającym wysłanie podania jak było to wymagane poprzednio.

Wiele osób, szczególnie starszych, z nicierpliwością oczekiwało na zmiany dotyczące wymogu egzaminacyjnego – z języka angielskiego lub francuskiego oraz testu wiedzy o Kanadzie. Według starej regulacji osoby pomiędzy 14 a 64 rokiem życia musiały przejść powyższe egzaminy aby ubiegać się 
o obywatelstwo kanadyjskie. Obecna regulacja przewiduje wymóg egzaminacyjny jedynie dla osób pomiędzy 18 a 54 rokiem życia.

Obywatelstwo kanadyjskie jest jednym z najbardziej pożądanych na świecie. Daje ono wiele możliwości, które nie są dostępne dla stały rezydentów takich jak swobodne podróżowanie bez konieczności utrzymywania wymogu rezydentury, kandydowanie na wysokie stanowiska w urzędach państwowych oraz prowincjonalnych, czy też możliwość głosowania w wyborach.
Jeśli uważają Państwo, że spełniają powyższe wymogi zachęcam do kontaktu z naszym biurem. Podejmiemy się pomocy w przygotowaniu oraz wysyłce podania.

Maria Krajewska

 

Comments are closed.